خط فقر 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته اند
roozonline
06-Feb-2012

تاثیرات افزایش تحریم‏های کشورهای غربی علیه حکومت ایران روز به روز بیشتر خود را در زندگی روزمره مردم نشان می‏دهد. از یک سو و در حالی که یک عضو نماینده مجلس فاش کرد که ساکنان خط فقر 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته اند، ورود غلات و مواد غذایی به کشور نیز تقریبا متوقف شده، در 4 روز مطابق اخبار اعلام شده پنج کشتی حامل غله از تخلیه بار در ایران بازمانده و راهی کشورهایی دیگر شده‌اند. اما مقامات دولتی همچنان مجبورند وانمود کنند که تحریم‏ها بر اقتصاد ایران بی تاثیر بوده است، همان که وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام داشته "تحریم‌ها هیچ‌تأثیری بر واردات غلات کشور نداشته است".

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark