قطع تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران
Peykeiran / شرق
07-Feb-2012

شرق: امارات متحده عربي و قطر با قطع تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران عملا تحريم بانك مركزي در منطقه را كليد زدند. براساس اعلام رويترز، بانك‌هاي مركزي قطر و امارات هر گونه تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران را ممنوع كردند.

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark