ابراهیم یونسی مترجم پیشکسوت درگذشت
خبرگزاری مهر
08-Feb-2012

از میان انبوه ترجمه‌های ابراهیم یونسی می‌توان به این آثار اشاره کرد: «آروزهای بزرگ»، «اسپارتاکوس»، «تاریخ ادبیات روسیه»، «جنبه‌های رمان»، «داستان دو شهر»، «دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده»، «سه رفیق» و «تاریخ اجتماعی هنر».

>>>

Share/Save/Bookmark