روسیه و سوریه هم قافیه اند
//radiozamaneh.com/politics/2012/02/08/10863
08-Feb-2012

اوضاع سوریه از یازده ماه پیش که اسد از ترس تکرار بهار عربی وعده اصلاحات داد و به آن عمل نکرد، متشنج شده است. عده‌ای از نظامیان به گروه‌های مخالف پیوسته و برای دفاع از مردم با نیروهای دولتی درگیر شده اند. به گفته ناظران حقوق بشر تا کنون بیش از پنج هزار نفر در آن کشور کشته شده اند.
 
روسها و چینی ها تاکنون دوبار در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه اسد شده اند. بعد از قدرت گرفتن مجدد پوتین در روسیه، روسها در قبال غرب موضع سفت و سخت‌تری در پیش گرفته اند.
 

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark