در ستايش شرم، در حاشيه مصاحبه‌های پرويز ثابتی،
gooya news / مسعود نقره‌کار
21-Feb-2012

شرم يکی از انسانی ترين حس هاست، فضيلتی ست، مرزی ست ميان انسانيت و حيوانيت انسان. بيگانه با شرم

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark