زمستان و شرایط غیرقابل تحمل زندان های یخ زده جمهوری اسلامی
تلويزيون كومه له / تلويزيون كومه له
23-Feb-2012 (2 comments)

اکثر زندانیان زندان های کشور، بویژه زندانیان محبوس در زندانهای اوین و رجائی شهر کرج بخاطر از کارافتادن وسایل گرمازای درون بندها و نداشتن آب گرم و مجبور شدن به استفاده از آب سرد، بیمار شده اند و روز به روز بر تعداد زندانیان بیمار اضافه می شود.

تا کنون ده ها زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی و در دوره های مختلف در نتیجه بی توجهی های عامدانه زجرکش شده اند. هم اکنون نیز کم نیستند زندانیانی که بیمارند و احتیاج به مراقبت های ویژه دارند و باید در خارج از زندان و تحت نظر مستقیم پزشکان متخصص باشند. رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یکی از آنان است که از چند قلم بیماری سخت در رنج است

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Aadam chi begeh. It a makes

by vildemose on

Aadam chi begeh. It a makes me feel guilty sitting in the comfort of my warm house.  

 A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Zendanian

وضعیت زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند مربوط به سپاه

Zendanian


در این میان وضعیت زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند مربوط به سپاه، بسیار غیرقابل تحمل تر از سایر بندهاست. سلول های این بندها، کوچک و دربسته هستند که در فصل زمستان بسیار سرد و در فصل تابستان بسیار گرم می میشوند. امکانات این بندها بسیار ناچیز است و زندانیان حتی تخت هم ندارند و مجبورند روی کف زمین که با موکت بسار نازکی پوشانده شده اند، بخوابند.