ناما جعفری سردبیر "سه پنج" از 25 بهمن در زندان است
30mail / فعالان حقوق بشری
25-Feb-2012 (one comment)

فعالان حقوق بشری می گویند ناما جعفری، سردبیر نشریه الکترونیکی سه پنج (سپنج) دستگیر شده است.

ناما جعفری گردآورنده کتابی است با عنوان “تجمع در سلول انفرادی” که در آن شعرها و نوشته های بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 را جمع آورده است.

اکنون خبر می رسد که او در روز ۲۵ بهمن توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و با وجود گذشت ۱۰ روز از دستگیری اش، هیچ خبری از او به خانواده اش داده نشده است.

ناما جعفری دچار بیماری سرطان است و نیاز شدید به مداوا و پیگیری دوره درمانش دارد.

نشریه الکترونیکی سه پنج که "صدای مستقل ادبیات ایران" خوانده می شود، از بیست و یک آذرماهِ 1386 (12دسامبر2007)، مصادف با تولد احمدشاملو فعاليتِ خودرا آغاز کرد. و به گفته دست اندرکاران این وبسایت بارها دامین خود را به خاطر فیل-تر شدن عوض کرده است.

>>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

Defend and support Naama Jaafari!

by Zendanian on

Sample Protest letter:

Dear IC family, please take a moment to send this protest letter or use your own version.

Please keep in mind that for us, in our priviliged position: free and outside of Iran and IR's jails, and with acess to internet, it's only a few moments work, but for our political prisoners  back home it would make a big difference. Many thanks in advance.

 ========================================

Free Naama Jaafari!

I (we) am (are) writing this to condemn persecution and harrasment of independent journalists in Iran.  Independent journalists in Iran are being
constantly harassed and arrested by the Iranian government authorities.


In particular, this letter is written to express my (our) serious
concern about the health and well being of Mr. Naama Jaafari.

Mr. Jaafari has was arrested about ten days ago, and to this day there's no information about his where abouts or his conditions. Furthermore Mr. Jaaffari suffers from Cancer and is in constant need of professional medical care.

I (we) demand the immediate and unconditional
freedom of Mr. Naama Jaafari, and all other political prisoners,
and call on the Islamic Republic of Iran to respect the right of all
Iranians to  , organize, assemble and freedom  of association and
expression.

Name:

Organization:

Position:

Send Copy of your Protest Letters to:

info@leader.ir, info@judiciary.ir, dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int; ijpr@iranjudiciary.org, info@dadiran.ir, office@justice.ir, support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir