جمهوری اسلامی در ردیف فاسدترین دولتهای جهان
Radio Zamaneh
12-Mar-2012 (2 comments)

بر ملا شدن فساد معروف سه هزار میلیاردی نقش زیادی در رسیدن حکومت به چنین درجه‌ای بازی کرده. برملا شدن این فساد با چنین رقم درشتی چشم سازمان شفافیت را هشت تا کرد، چون آنها بنا به شم قوی اقتصادی خود بوی گند فساد را خوب احساس می‌کنند و به تجربه می‌دانند که آنچه افشا می‌شود تنها بخش بسیار کوچکی از فساد و قطره‌ای از دریاست.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark

 
PArviz

Why am I not surprised at all?

by PArviz on

Did anyone in their right minds expected anything else?

Once you add most barbaric and brutal in front of the Islamic Republic also, you get a very precise description of the regime in Iran.  

Down with the ENTIRE Islamic Republic!


Arash Kamangir

a good article for IR's fans to read

by Arash Kamangir on

another certificate of failure for IR and its countless fans on iranian.com