خدمات بانکی سوييفت به ايران از روز شنبه قطع می شود
Radio Farda
15-Mar-2012

«انجمن ارتباطات ميان‌بانکی جهانی» که به اختصار سوييفت خوانده می‌شود روز پنجشنبه، در بيانيه‌ای اعلام کرد، کليه خدمات خود را به آن دسته از بانک ها و نهادهای مالی ايرانی که مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا هستند، از روز شنبه ۲۷ اسفندماه قطع می کند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، لازارو کمپوس، مدير اجرايی سوييفت، در اين زمينه گفته است:«تصميم اتحاديه اروپا سوييفت را مجبور به این اقدام کرد.»................

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark