هر روز فشار بر زندانیان بیشتر می شود
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی / کمیته حمایت
18-Mar-2012 (2 comments)

مسئولین قضایی ، پلیسی و سازمان زندان  برای آزار و اذیت هر چه بیشتر کارگران زندانی و همچنین زندانیان سیاسی هر روز دست به  اقدامات تازه ای می زنند  21/12/1390 به دستور قاضی نجار (قاضی مستقر در زندان مرکزی تبریز ) شاهرخ زمانی را از هم خرجیهایش که عبارتند از محمد جراحی ،جمهور اووزگوچ و نیهات تونچر به بهانه ی اینکه  جمع شما تأثیر منفی بربقیه زندانیان می گذارد و باعث تحریک آنها می شوید  جدا کرده و به طبقه پایین بند مالی منتقل کردند و تهدید کردند که اگر باز هم شما با هم ارتباط داشته باشید به بندهای بدتری انتقال داده  می شوید

>>>
Zendanian

شاهرخ زمانی

Zendanian


 Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

Zendanian