بیانیۀ مردم مبارز و شریف مریوان در دفاع از دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام لقمان مرادی و زانیار مرادی
eshterak / مردم مریوان
18-Mar-2012 (one comment)

مردم آزادیخواه شهر مریوان و شهرکها و روستاهای اطراف :اعتراض به حکم این دو نفر، دفاع محکمی است از حقوق و حرمت همه اهالی شهر.چشم امید تمامی مردم عدالت خواه و آزادیخواه به اعتراض و اقدامات شما دوخته شده است.باید تلاش کرد روز اجرای حکم را به روز مبارزه و اعتراض علیه آدمکشان جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
همچنین از خانواده هائی که در این میان عزیزانشان را از دست داده اند میخواهیم که برای جلوگیری از اجرای این جنایت آنها وارد عمل شوند و با چشم پوشی آنه از تعقیب این پرونده با مردم مبارز و عدالتخواه مریوان همراه شوند.از شما مردم مریوان انتظار میرود قبل از اینکه فاجعه انسانهای وارسته همچون فرزاد کمانگر تکرار شود جلو آن را بگیرید و بدانید که این اقدام انسانی شما ماندگار و جاودانه خواهد ماند.

جمعی از مردم آزادیخواه و برابری طلب شهر مریوان
پنج شنبه ٢۶ اسفند ماه 

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

زانیار و لقمان را نکشید!

Zendanian


همانگونه که اطلاع دارید در جریان حمله مسلحانه ١۴ تیر ١٣٨٨ و کشته شدن سه نفر، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی دو نفر را به نامهای لقمان و زانیار مرادی در این رابطه دستگیر کرده و بعد از مدتی تحت شدیدترین شکنجه ها و فشارهای روحی به اعتراف واداشته و آنها را محکوم به اعدام کرده است.

شکی نیست که حکم اعدام علیه این دو نفر و اعدام آنها در ملأ عام و جلو چشم شهروندان و کودکان و نوجوانان، در وهله اول حکمی است برای اشاعه انتقام جویی کور عشیره ای و ایجاد دشمنی در میان خانواده هائی که در این ماجرا عزیزان خود را از دست داده اند و هدف عمومی و اساسی تر، قتل عمد برنامه ریزی شده انسانها توسط جمهوری اسلامی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و گسترش فرهنگ آدم کشی و قصاوت و خونریزی و بی ارزش نشان دادن جان انسانها و همچنین بی حرمتی و دست کم گرفتن شهروندان مبارز و آزادی خواه و برابری طلب مریوان است که سابقه و تاریخ درخشانی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی مخصوصاً در اعتصاب عمومی در خصوص مسئله اعدام غیر انسانی و ناجوانمردانه شوانه قادری وفرزاد کمانگر داشته اند.
بنابراین احکام صادره علیه لقمان و زانیار مرادی و هرگونه حکم دیگری از جانب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که پروسه بازجوئی و تشکیل پرونده و دادگاهی با تهدید و شکنجه همراه است هیچ گونه ربطی به اجرای عدالت و یا جبران مصیبت والتیام ضربات روحی و عاطفی وارده بر خانواده هایی قربانیان را ندارد.