ده سال زندان برای یک فعال فرهنگی عرب
kanoon-zendanian / kanoon-zendanian
30-Mar-2012

گزارش دریافتی: دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان اهواز در اوایل فروردین ماه سال نود ویک ،محمد حردانی شهروند عرب اهوازی را به دلیل فعالیت فرهنگی در محله ملاشیه به ده سال زندان محکوم کرد. محمد حردانی متاهل وساکن محله محروم ملاشیه است که نیروهای اداره اطلاعات آن را چند ماه قبل دستگیر کرده بودند. شهروندان ساکن ملاشیه دلیل دستگیری محمد حردانی را فعالیت فرهنگی وتعریف حقوق شهروندی به منظور محرومیت زدایی در مناطق عرب نشین عنوان کرده اند. به گفته منابع حقوق بشری در اهواز؛ حردانی در طول بازداشت مورد شکنجه جسمی وروحی قرار گرفته وپس از تحمل زندان انفرادی اکنون برای گذراندن ده سال محکومیت به زندان کارون منتقل شده است. مقامات قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی همواره فعالان فرهنگی، مدنی، سیاسی و سایر شهروندان عرب را که به هر دلیل دستگیر می شوند را به خشونت وتروریسم متهم کر... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark