وضعیت وخیم دو زندانی سیاسی در زندان اوین
payam
30-Mar-2012

طبق گزارش منتشره، وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی حمیدرضا مرادی و جواد علیخانی" محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین نگران کننده می باشد.

جواد علیخانی، فعال دانشجویی دربند از ناراحتی کلیه رنج می برد و در پی بی توجهی کارگزاران رژیم در زندان اوین به وضعیت وی، وضعیت بیماری نامبرده روبه وخامت گذاشته است. حمیدرضا مرادی سروستانی از دراویش گنابادی نیز که ۵ ماه تحمل انفرادی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین وی را دچار مشکل کلیوی کرده، در ایام تعطیلی نوروز دچار خونریزی کلیه شده است

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark