همسر احسان هوشمند: تحت فشار برای مصاحبه ها و اطلاع رسانی
iranhumanrights
31-Mar-2012

همسر احسان هوشمند، روزنامه نگار زندانی با اظهار اینکه تحت فشار شدید برای عدم اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« احسان در آخرین تماسش که در تاریخ ۶ فروردین ماه صورت گرفت تحت فشار شدیدتری از بارهای قبل بود و به او مرتب گفته می شد که جملاتی را به ما منتقل کند به طوریکه من احساس کردم هدف از این تماس تبریک سال نو نبوده بلکه فقط این بوده که به ما بگوید بابت مصاحبه های ما در زندان تحت فشار است. من هم با اشاره به اینکه حتما بازجویش هم صدای من را می شنود، گفتم ما چاره ای نداریم تا درباره وضعیتش اطلاع رسانی کنیم تا بلکه از او در داخل زندان خبری بشنویم، گفتم با وضعیتی که برای او پیش آورده اند این مصاحبه ها اجتناب ناپذیر است.»

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark