پدر مسعود لواسانی: اتفاق خیلی بدی برای پسرم افتاده است، ما امنیت نداریم!
iranhumanrights
31-Mar-2012

به دنبال انتشار خبر ناپدید شدن مسعودلواسانی روزنامه نگار در روزهای اولیه سال نو، پدر او بدون اشاره به جزییات آنچه برای وی  رخ داده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اتفاق خیلی بدی برای پسرم افتاد که از ترس امنیت خانواده اش چیزی نمی خواهد بگوید. من واقعا متاسفم که در ایران با این شرایط زندگی می کنم. من عمر خودم را کرده ام و ترسی ندارم اما چون نگران فرزندم هستم نمی توانم چیزی بگویم . فقط بگذارید همه بشنوند که ما تحت کنترل شدید هستیم و امنیت نداریم.»

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark