نرگس محمدی را آسوده بگذاريد!
roshangari / پرويز داورپناه
31-Mar-2012

«در زندان آرزو کردم ای کاش مادر نبودم. آيا در اين سرزمين مادر بودن گناه است؟ ای وای بر ما! احساس مي‌کنم ديگر مرگ ما را سزاوار است و بس.»

در آغاز سال جديد شاهد فشارهای سياسی و اجتماعی شديدتری بر مدافعان حقوق بشر در ايران و خانواده های زندانيان سياسی هستيم. ولی سياستمداران جمهوری اسلامی هنوزنتوانسته اند صدای دادخواهی ملت ايران را خاموش سازند. و مدافعان حقوق بشر در ايران، مصمم تر از قبل به فعاليت های حقوق بشری پرداخته اند.
نرگس محمدي، سخنگو و مدير اجرايی کانون مدافعان حقوق بشر که در دادگاه بدوی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظربه ۶ سال زندان محکوم شده است.
نرگس محمدی که در حال حاضر آزاد است، می تواند هر لحظه برای اجرای حکم اش فراخوانده شود.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark