شرایط خطرناک فعال کارگری دربند پدرام نصراللهی
payam
31-Mar-2012

طبق خبر دریافتی از سنندج، "پدرام نصراللهی" (نه به ز) فعال کارگری دربند زیر فشار شکنجه و اذیت و آزار ماموران امنیتی رژیم قرار دارد.

پدرام نصراللهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ١٨ اسفندماه ١٣٩٠ به اداره اطلاعات سنندج احضار و سپس بازداشت شد. گفتنی است که تلاش ها و پیگیری های خانواده این فعال کارگری جهت کسب اطلاع از وضعیت وی تاکنون به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر "فرزاد احمدی" فعال کارگری دربند و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز کماکان در زندان و در وضعیت نامشخصی بسر می برد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark