خطر اعدام زندان سیاسی شیرکو معارفی
payam
31-Mar-2012

"خلیل بهرامیان" وکیل مدافع زندانی سیاسی "شیرکو معارفی"، اجرای حکم اعدام موکل خود را دور از انتظار ندانسته است.

خلیل بهرامیان گفته است گرچه تاکنون هیچ خبری یا ابلاغیه‌ای به دست وی نرسیده است اما به دلیل تائید شدن حکم اعدام شیرکو معارفی، اجرای آن نیز دور از انتظار نیست. وی همچنین خاطر نشان ساخته که تاریخ اجرای اینگونه احکام را به وکیل ابلاغ نمی کنند و تنها به شخص زندانی ابلاغ می گردد که مغایر قوانین موجود است. شیرکوه معارفی از سوی دادگاه اسلامی رژیم در سقز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به عنوان محارب به اعدام محکوم شده است.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark