فضای متشنج زندان مرکزی تبریز، آبستن حوادث است!!!
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی / کمیته حمایت
01-Apr-2012 (2 comments)

مقامات قضایی، مسنولین سازمان زندانها و امنیتی جمهوری اسلامی سرمایه داری در زندان مرکزی تبریز با دست زدن به اعمالی بی شرمانه سعی در آزار و اذیت هر چه بیشتر زندانیان دارند و هر روز زندانیان را بیشتر تحت فشار قرار می دهند سعی آنها این است که با سو استفاده از خود زندانیان عرصه را بر آنها تنگ نمایند و با ایجاد جو تفرقه بین زندانیان به اهداف پلید خود دست یابند .

.........................................

رساندن این نامه به مراکز ذی صلاح از عهده ما خارج است، بنابراین از تمامی دوستان و مردم آزادیخواه می خواهیم این نامه را به مراکز فوق از جمله عفو بین الملل ، دفاتر مختلف حقوق بشر ، مراکز دفاع و حمایت از زندانیان و ... برسانند

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

انتقال شاهرخ زمانی به بند متادون زندان تبریز

Zendanian


انتقال شاهرخ زمانی به بند متادون زندان تبریز

طبق اطلاعیه شماره 39 "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی"، این فعال کارگری دربند به بند متادون زندان تبریز منتقل شده است.

روز دوشنبه 14 فروردین ماه مامورین زندان اقدام به منحل کردن بند مالی زندان مرکزی تبریز نمودند و زندانیان این بند را به بندهای 12 محکومین و متادون زندان تبریز منتقل کردند. بیست زندانی سیاسی این بند به بند 12 محکومین و سایر زندانیان به بند متادون منتقل شده اند. اما ماموران بند 12 محکومین از پذیرش شاهرخ زمانی کارگر زندانی خودداری کرده و وی به بند متادون منتقل شده است. زندانیان بند متادون همگی متادون مصرف کرده و معتاد به انواع مواد مخدر هستند و زندانیان آلوده به انواع بیماری های خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت در این بند وجود دارد. 

=========================================== 

An injury to one is an injury to all.


vildemose

 //www2.amnesty.org

by vildemose on

 //www2.amnesty.org.uk/blogs/30-years-amnesty-trade-union-solidarity/iran-clamps-down-trade-unions-again

Our friends at Human Rights Watch have condemned a new wave of arrests of independent trade unionists in Iran - earlier attacks on free trade unionism have been catalogued on this blog and at Justice for Iranian Workers. They report that:

  • on 15 January, intelligence agents arrested Shahrokh Zamani, a Tabriz labour rights leader, and summoned two others also in Tabriz;
  • authorities also arrested Shays Amani, a prominent rights activist and member of an independent trade union in the city of Sanandaj on 16 January;
  • on 18 January, security forces arrested Mohammad Jarrahi in his home in Tabriz; and
  • on 28 January, authorities arrested Alireza Akhavan, a teacher trade unionist, in his home in Tehran. It is not known where he is currently being held.

Earlier in the month authorities detained Mehdi Shandeez and transferred to Ward 350 of Evin prison in Tehran. All those arrested are activists or members of independent trade unions not authorised by the government.

“Independent trade unions have played a critical role in protecting workers’ rights under Mahmoud Ahmadinejad’s presidency,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “This latest round of arrests continues a long and ugly tradition of targeting independent trade unions to enforce full state control over these groups.”

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.