بازجویی ،تهدید وتوهین به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز
hrdai
06-Apr-2012

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز سه شنبه 15 فروردین ماه 5 نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه فراخوانده شدند و برای مدت طولانی مورد بازجویی یکی از شکنجه گران وزارت اطلاعات قرار گرفتند.بازجوی وزارت اطلاعات ، 5 زندانی سیاسی را به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز در زندان مورد بازجویی و تهدید و توهین قرار داد. این بازجو در حالیکه زندانیان سیاسی را مورد توهین قرار می داد آنها را تهدید کرد که به زندانهای دیگر تبعید و یا به سلولها انفرادی طولانی مدت منتقل خواهد کرد یا حکم آنها را افزایش خواهد داد.
اسامی زندانیان سیاسی که مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند از :سیدجمال محمدی،شیرکوه عثمانی،علی حسین اندی،ابراهیم احسن و ظاهر علی علی می باشند

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark