نامه سرگشاده دو فعال کارگری زندانی به احمد شهید
payam
06-Apr-2012

"شاهرخ زمانی و محمد جراحی" طی نامه ای به "احمد شهید" گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار توجه ویژه به وضعیت فعالین کارگری زندانی در ایران شدند.

در بخشی از نامه این دو فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی تبریز از جمله آمده است: "ما به جرم دفاع از حق تشکل، حق اعتراض و حقوق صنفی و قانونی کارگران ایران در چهارچوب مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مورد امضا و تائید جمهوری اسلامی مجموعا به 16 سال زندان محکوم شده ایم. علیرغم اعتراض، این حکم بدون آنکه کوچکترین مدرکی دال بر مجرمیت ما وجود داشته باشد، مورد تائید قرار گرفت." در پایان این نامه خطاب به احمد شهید تاکید شده است: "ما اعضای سندیکای کارگران نقاش، کمیته پیگیری و کمیته دفاع از حقوق کارگر ضمن اعتراض شدید به سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری، از شما و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست توجه ویژه به وضعیت فعالین ک... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark