شعر بحث‌بر‌انگیز "گونتر گراس"
رادیو زمانه
06-Apr-2012
همین دو،سه هفته پیش بود که گفت‌وگوی خبرنگار آلمانی با محمود احمدی
نژاد در تهران با انتقاد گسترده رسانه‌های آلمانی روبه‌رو شد، چون خبرنگار
مزبور به گفته منتقدان به جای پیچاندن طرف گفت‌وگو و طرح سوالات گوناگون در
مورد برنامه هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران، گذاشته بود احمدی نژاد هر
چه می‌خواهد بگوید و تبلیغ کند.

 

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark