تصوير سنگ‌برجسته اردشير بابکان در فيروز آباد محو شد!
Freedom Messenger
11-Apr-2012 (2 comments)
خبرگزاری
آذربایجان : درحالي تصوير بزرگترين سنگ برجسته ساساني اردشيربابکان و
شاهپور يکم در رودخانه تنگاب فيروزآباد درحال محو شدن است که آغاز سدسازي
در اين محوطه نيز سبب لرزش و ريزش اين صخره ساساني شده است. درحال‌حاضر
نبود حفاظت جدي از سنگ‌ برجسته‌هاي ساساني روند تخريب‌ها را شدت بخشيده
است. سناريوي تخريب سنگ‌ برجسته‌هاي ساساني انگار پاياني ندارد.
اين سنگ برجسته‌ها که عمدتا به‌دليل نبود رسيدگي و حفاظت جدي دچار تسريع
روند فرسايشي مي‌شوند با دخالت عوامل بيروني آسيب‌زا، بستر نابودي کامل اين
آثار برجسته تاريخي فراهم شده است.
.
سياوش آريا، يکي از فعالان
ميراث‌فرهنگي استان فارس در اينباره به CHN گفت: سنگ نگاره اردشير بابکان و
شاهپور يکم در 3 کيلومتري جاده فيروز آباد ـ شيراز، بر فراز صخره‌يي و در
سمت راست ر... >>>
recommended by Rastin

Share/Save/Bookmark

 
Rastin

You are very welcome

by Rastin on

I wish for a day where I have more happy news to share with you.

 

'Hambastegi' is the main key to victory (courtesy of Bavafa)


Simorgh5555

Rastin

by Simorgh5555 on

Thank you for posting. The IR are getting away with murder of Iranians and the destruction of out ancient heritage. This regime must be wiped off the map forever. Its leaders must be killed and its terrorist bases bombed.

VIOLENCE IS THE ONLY SOLUTION AGAINST THE IR.