گوگل نام "خلیج فارس" را حذف کرد
Peykeiran
03-May-2012 (3 comments)

گوگل نام "خلیج فارس" را حذف کرد
عصر ایران : موتور جست و جوگر عظیم گوگل، نام خلیج فارس را از روی خدمات دهنده نقشه (google maps) خود حذف کرده است.

به گزارش فارس به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، سرویس خدمات دهنده google earth این سایت نیز مانند سابق کماکان از عنوان مجعول "خلیج عربی" در کنار نام خلیج فارس استفاده می کند.

گوگل بزرگترین موتور جست و جوگر اینترنت است که امکانات خدماتی آن مانند maps و earth مورد استفاده صدها میلیون نفر در سراسر جهان است.

این کمپانی هیچ توضیحی درباره حذف نام خلیج فارس از نقشه خود نداده است و این در حالی است که در صورت جست و جوی معادل نام خلیج فارس به زبان های مختلف در نقشه گوگل، این برنامه شما را به محل خلیج فارس بر روی نقشه هدایت می کند بدون آنکه نام آن بر روی صفحه وجود داشته باشد.

... >>>

recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

IR is to blame and not Google

by Arash Kamangir on

IR has weakened Iran to an extent that countries such as katar,UAE and etc are daring to attack and defy Iran. We cannot blame Google for this as Google may have bigger interest in arab countries than Iran and is trying hard to show this to arabs. Down with IR.


Rastin

I think

by Rastin on

maybe the Google Earth product forum is a place to complain, //productforums.google.com/forum/#!topic/maps/9J9XpMGdI8Y/discussion 

 

'Hambastegi' is the main key to victory (courtesy of Bavafa)


Siavash300

We condemn this act of Google.

by Siavash300 on

I was wondering where I can submit my condemnation and where should I complain. Please help if anyone knows how to do this.

Thanks,

Siavash