زندگی در رویای سرخ
رادیو زمانه / اکبر فلاح‌زاده
08-May-2012
اینجا یکجور آرمانشهر است.   چگونه چنین چیزی ممکن است؟ کدخدا با ریش توپی و چفیه
فلسطینی روی شانه‌اش مانند ترکیبی از کارل مارکس و فیدل کاسترو جلوه
می‌کند. این شباهت‌ها فقط ظاهری نیست؛ چون خوان مانوئل سانچز گوردیلو این
دهکده را با روش کمونیستی اداره می‌کند. اینجا در میان اقیانوس متلاطم
سرمایه‌داری و درست در قلب اسپانیای بحران‌زده، کسی بیکار نیست، از رهن و
قرض بانکی هم خبری نیست. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark