در حکومت دینی دنبال دمکراسی نگردید
Rado Zamaneh / ترجمه اکبر فلاح‌زاده
13-May-2012
ما به نهادهای مستقل، پلیس و دستگاه قضایی سالم و پاک نیاز داریم. ما ابتدا
باید علیه خودمان انقلاب کنیم. خیلی‌ها هنوز پخته نشده‌اند - آنهایی را هم
عرض می‌کنم  که در جبهه پیشرو قرار دارند. وقتی از دوستانم می‌پرسم:
می‌پذیرید که زن‌ها و دخترانتان در یک جامعه دمکرات مستقل باشند؟ می‌گویند،
اساسا باید زن‌ها به طور طبیعی آزاد باشند، فقط زن خود من نه!  دخترها هم
باید زندگی آزاد داشته باشند، فقط دختر خود من نه! او تا هنگام مرگ من
دخترم می‌ماند >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark