اما جلوی اراده مان را نمی‌توانند بگیرند
Radio Zamaneh
20-May-2012

در حالا حاضر دغدغه اصلی مردم چیست؟

این است که زیر فشار مشکلات زندگی له نشوند و سرشان را بالای آب نگه دارند.  کسی به فکر سیاست نیست. غم نان نمی‌گذارد. حال دغدغه مردم بیشتر این است که: "کی می‌توانم باز لب به گوشت بزنم؟"،"چطور قبض‌هاوبدهکاری‌هایم را بپردازم؟"، "پیش کی می‌توانم باز رو بیاندازم و کمی پول قرض کنم؟"

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark