رئیس دیوان عدالت اداری اسلامی ایران خواستار قتل شاهین نجفی شد
العربیه فارسی
23-May-2012 (2 comments)

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه اسلامی ایران، خواستار قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی مقیم آلمان شد. این نخستین بار است که یک مقام رسمی اسلامی ایرانی، چنین در خواستی را مطرح می کند

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

DQ, well said

by Azarbanoo on

Nothing can be added.


DemocracyQuest

Ignorance

by DemocracyQuest on

 

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده در راه یقین

میترسم از آن که بانگ آید روزی

کای بیخبران راه نه آنست و نه این

خیام