مصاحبه حمید صدر از (جبهه ملی ) با امید دانا
via YouTube / Omid Dana (interviewer)
04-Jun-2012 (one comment)

برنامه گفتگو این هفته میزبان حمید صدر عضو شورای عالی جبهه ملی و عضو نهضت مقاومت ملی بود
آقای حمید صدر نویسنده به زبان آلمانی و پارسی میباشند و نزدیک به 45 سال است در فضای سیاسی ایران مشغول به فعالیتند

در این برنامه پرسشهای چالشی از جناب حمید صدر پرسیده شد که بخشی از این پرسش ها به شرح زیر است
1.به چه علت جبهه ملی شاخه های فراوانی دارد. 2. به چه دلیل جبهه ملی از آقای مصدق به عنوان یک شخصیت کارزماتیک بت سازی میکند 3. در ارتباط با انقلاب 57 و نقش سران جبهه ملی و نوشتن قانون اساسی 5. دلیل عدم حمایت جبهه ملی از شکایت شاهزاده رضا پهلوی از علی خامنه ای 6. برنامه جبهه ملی برای براندازی حاکمیت ایران

برنامه سازان: صمد آقایی ، امید دانا

>>>
Masoud Kazemzadeh

INF-OA Leader Interviewed by (monarchist?) TV

by Masoud Kazemzadeh on

Hamid Sadr is a member of the Central Committee of INF-OA as well as in the leadership of NAMIR (Dr. Bakhtiar's group).  The interview is 1 hour and 40 minutes.  It is worth one's time.


Share/Save/Bookmark