مردم انگليس: نظام سلطنتي رابه تاريخ بسپاريد
kayhannewsir
04-Jun-2012

برخلاف تبليغات گسترده رسانه ها، مردم علاقه اي به نظام سلطنتي ندارند. در واقع اين نظام در راستاي منافع يك گروه اقليت است.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark