آقای خامنه ای، استعداد عذرخواهی از مردم را دارد؟
rahetudeh.com
04-Jun-2012

آیت‌الله موسوی اردبیلی از جمله نزدیکان آیت‌الله خمینی بود. در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی و با پافشاری وی بود که اسدالله لاجوردی که جنون اعدام و کشتار داشت از مقام خود برکنار شد، برکناری که کینه حجتیه و موتلفه را نسبت به وی برانگیخت

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark