دکترشریعتی دستمایه طنز نیست
khabaronline.ir / میرزا علی آیت اللهی
06-Jun-2012
عده ای ازمردم مادر طنزپردازی ید طولایی دارندو آن راازنان شب واجب تر می دانند >>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark