سازمان ملل: در سوریه از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌شود
بی بی سی
12-Jun-2012 (one comment)

یک گزارش سازمان ملل متحد می گوید که در سوریه از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود.

بنا به این گزارش عده ای از کودکان مجبور شده اند که روی تانک های ارتشی سوار شوند تا مخالفان مسلح از حمله به این تانک ها خودداری کنند.

رادیکا کواراسووامی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به کودکان در درگیری های مسلحانه، در گزارش خود در مورد شرایط کودکان در جریان نا آرامی های سوریه همچنین گفته است که کودکان در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی شکنجه و در جریان کشتار غیرنظامیان کشته می شوند.

نماینده ویژه سازمان ملل می گوید که گروه ناظران او با "داستان هایی هولناک" از نحوه رفتار با کودکان از سوریه بازگشته اند.

کشته شدن کودکان زیر ۱۰ سال هم به گفته او اتفاقی است که نظر آن در جای دیگری مشاهده نشده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
omeedvar

Reminds me of......

by omeedvar on

During the Iran-Iraq war, when the Islamic regime insisted on continuing the war for eight years, even after the brave young Iranisns pushed Saddam's troops back to Iraq, the regime used thousands of Iranian school children in the front line, to explode with Saddam's mines, before our troops attack. Every night we used to see the body parts of these innocent kids in the border, and cried.