دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام‌های دهه شصت ایران در لندن : فیلم
Peykeiran & BBC
20-Jun-2012

گروهی از فعالان حقوق بشر دادگاه نمادینی در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل لندن، برگزار کرده اند که در جریان آن به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ در ایران و نقش عاملان آن رسیدگی می شود......

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/06/120619_iran_tribunal_executions.shtml 

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark