رئیس سازمان زندان‌ها: در ایران زندانی سیاسی نداریم
بی بی سی
23-Jun-2012 (one comment)

آقای اسماعیلی در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، که روز شنبه ۳ تیر، ۲۳ ژوئن منتشر شد گفت : "ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند، حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

April fool

by Arash Kamangir on

This was april fool from IR with much delay.