"بالاخره نفهیمدم چرا مرا گرفتند و چرا ولم کردند"
Radio Zamaneh
23-Jun-2012
  هیچ کس به من نگفت چرا دستگیر شده‌ام. هیچ کس هم نگفت چرا
آزاد شدم. فقط می‌دانم که مدام بازجویی و متهم می‌شدم که به تضعیف دولت
تحریک کرده‌ام.از تماس من با خارج می‌پرسیدند و اینکه آیا از خارجی‌ها کمک
می‌گیرم.
زندگیتان بعد از آزادی چه تغییراتی کرده؟
از یک زندان کوچک آزاد شده و وارد یک زندان بزگتر شده ام: تلفنم
کنترل می‌شود، و مدام زیر نظرم. دور تا دور خانه‌ام چهارده دوربین کار
گذاشته‌اند. قبل از ترک خانه باید به پلیس اطلاع بدهم. از شهر پکن اجازه
ندارم خارج شوم. حتی وقتی به پارک می‌روم ماموران پشت درختها قایم می‌شوند و
یواشکی از من و بچه‌ام و از دوستانم عکس می‌گیرند. تهدید همه جا مثل سایه
دنبالم می‌کند. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark