اولتيماتوم رادان به کارکنان کراواتی
tabnak.ir
25-Jun-2012

به روساي بيمارستان‌ها چند روزي فرصت داده مي‌شود تا نسبت به جمع‌آوري اين مسئله اقدام كنند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark