گوگل؛ مأمنی برای صهیونیسم
borhan.ir / محمد‌علی سید‌حسینی
25-Jun-2012

گوگل دارای دو مرکز تحقیق و توسعه در اسراییل است که تنها مراکز تحقیق و توسعه‌ی گوگل در خاورمیانه به شمار می‌آیند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark