انهدام 4 تیم تروریستی در داخل کشور
tabnak.ir
26-Jun-2012

آنها می‌خواستند در تجمعات جشن مردم در ایام عید در میان خانواده‌ها و
فرزندان کشورمان عملیاتی انتحاری انجام دهند که موفق به این کار نشدند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark