۱۰ ميليون ايرانی درگير معضلات موادمخدر هستند
aftab
27-Jun-2012 (3 comments)

آفتاب: معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بيمه ای تمامی معتادان کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 10 ميليون نفر در کشور درگير معضلات موادمخدر هستند.

سيد عبدالله عمادی در همايش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که روز دوشنبه در تالار امام جواد(ع) وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: يکی از وظايفی که در اين معاونت تعريف شده است حمايت از درمان معتادان از جمله حمايت‌های جسمي، رواني، اجتماعی و حقوقی است.
وی گفت: با توجه به حمايت اجتماعی در کنار ساير ابعاد حمايت از زمان آغاز درمان اعتياد و پس از آن اهميت ويژه‌ای دارد و اين معاونت تأکيد بخصوصی به حمايت از زمان آغاز درمان دارد.

عمادی ادامه داد: با توجه به اينکه بر اساس آمارها 2 ميليون نفر معتاد در کشور وجود دارد و اگر هر فرد را در يک خانواده 5 نفره ضرب کنيم آماری بالغ بر 10 ميليون نفر درگير مواد مخدر هستند يعنی به طور غير مستقيم 8 ميليون نفر از جمعيت کشور دچار معضلات و مشک... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

If you read it before commenting, then it'd have made sense....

by Roozbeh_Gilani on

I am assuming you can read Farsi text...

The statistics is coming from an islamic republic's minister. The article says clearly that the 10 million consists of 2 million addicts and 8 million dependents. So Roughly 3% of Iranian population are drug addicts, and 14% directly ffected  by drug addiction,  according to the islamic regime itself! 

Not something to be proud about or defend in any manner in my opinion... 

"Personal business must yield to collective interest."


Mohammad Alireza

Numbers don't make sense

by Mohammad Alireza on

These numbers are absurd.

Based on the three hundred Iranians I've met in Iran my guess is that around ten of them are addicted, which is close to 3%.

The figure of ten million Iranians would mean 14% which is way off based on my every day observation.

This ten million number most likely refers to not only addicts but also to occasional users of booze, weed, opium, etc.

Ten million being addicted is simply wrong.


omeedvar

معجزه رژیم اسلامی

omeedvar


به گفته مسئولین جمهوری اسلامی، از هر هفت نفر ایرانی‌ یک نفر معتاد است. این هم از برکات رژیم اسلامی که حد اقل ایرانیها را در یک چیز در دنیا اول کرد!