در دنيا مردم تنها 18% هزينه‌های سلامت را می پردازند اما در ايران 60 تا 70%
roshangari
27-Jun-2012

موضوع تامين هزينه های درماني، يکی از چالشهای اساسی آن دسته از بيمارانی است که وضعيت مالی مناسبی ندارند اما ناچارند برای نجات جان بيمارشان، فرش زير پای خودشان را هم بفروشند. به طوريکه در تازه ترين اظهارنظر وزير بهداشت، هر سال حدود 7.5 درصد از جمعيت کشور به دليل ابتلا به بيماريهای صعب العلاج به زير خط فقر می روند.

وضعيت نامطلوب بيمارستانهای دولتی در ارائه خدمات به بيماران، باعث شده تا قشری هر چند اندک از جمعيت کشور مجبور باشند از مراکز خصوصی برای ادامه درمان بيماری استفاده کنند و همين مسئله باعث شده تا مشکلات و دشواريهايی از بابت تامين هزينه های درمانی متوجه آنان باشد. هزينه هايی که بعضا سر به فلک می گذارد و به چند ميليون می رسد.

بر اساس گزارشهای بين المللي، در دنيا مردم تنها 18 درصد هزينه‌های سلامت را می پردازند اما در ايران بيش از 54.8 درصد از هزينه‌های سلامت از جيب مردم پرداخت می شود که با احتساب منابع بيمه‌ای اي... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark