'نمی توانیم پادشاه عربستان را به تهران دعوت نکنیم'
بی بی سی
30-Jun-2012

یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران گفته است که ایران نمی تواند ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی را برای اجلاس سران غیرمتعهدها، به تهران دعوت نکند.

حسین امیرعبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران به ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفته است: "قرار بود سفری به عربستان داشته باشم و در دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان، دعوتنامه آقای ملک عبدالله را برای شرکت در اجلاس سران غیرمتعهدها تسلیم وی کنم اما آن سفر در آن تاریخ و در اعتراض به رفتار عربستان سعودی در اجرای حکم اعدام اتباع زندانی ایرانی لغو شد و این موضوع را به کاردار این کشور هم اعلام کردم."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark