ابراز نگرانی ۱۴۱ روزنامه‌نگار از وضعیت بهمن احمدی امویی
دویچه وله فارسی
30-Jun-2012

۱۴۱ روزنامه‌نگار ایرانی داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به مقام‌های قضایی ایران با اشاره به انتقال بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار زندانی به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌‌شهر کرج نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark