درگیری شدید مردم با "گشت ارشاد" در شرق تهران
العربیه.نت فارسی/ peykeiran/....
19-Jul-2012 (one comment)

منابع خبری از درگیری شدید مردم با گشت ارشاد در شرق تهران پایتخت ایران خبر می دهند. این درگیری در پی دستگیری یک دختر جوان توسط نیروهای این گشت صورت گرفته است.

گشت ارشاد وابسته به نیروی انتظامی ایران است و به گفته مسئولان، ماموریت مبارزه با "مفاسد اجتماعی" را دارد. در چند سال اخیر یکی از وظایف این نیروی پلیس، دستگیری زنان و دخترانی است که پوشش مورد نظر حکومت ایران را ندارند.

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudghaffari

as a friend says

by mahmoudghaffari on

tic toc.  The clock is ticking and the regime supporters better find a fox hole ala Saddam to hide in,