«لینک مصاحبه صوتی مسیح علی نژاد با شجونی»
Masih Alinejad Blog / //www.facebook.com/page.masihalinej
26-Jul-2012

نظام مرغ نیست، آدم به خاطر هرچیزی راهپیمایی که نمی کند.

به خاطر گرانی مرغ و اعتراض های مردم، سخنرانی های زیادی از روحانیت شنیده ایم که گفته اند نباید اعتراض کرد اما این بار بشنوید صدای آقای شجونی دبیر جامعه وعاظ تهران را که می گوید: این نظام مرغ نیست که مردم بخواهند جلوی آن بایستند. او در عین حال که تاکید می کند هیچ کشوری در دنیا آزاد تر از ایران نیست در انتهای مصاحبه به خاطر سوال هایی که از او پرسیده ام می گوید شما یک بار زندان رفتی و یک بار دیگر هم باید بروی زندان تا انشالله به راه راست هدایت شوید

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark