لیبی در مسیر دمکراسی
//www.radiozamaneh.com/politics/2012/07/27/17529
27-Jul-2012

ماه از سقوط قذافی گذشته اما اوضاع مثل عراق نابسامان نشده: نه امنیت از
بین رفته، و نه جنگ داخلی درگرفته، و این در حالی است که نیروهای حافظ صلح
بین‌المللی هم آنجا حضور ندارند. این وضع به برکت وجود خود لیبیایی‌ها
حاصل شده است. به‌خصوص در سطح محلی بافت‌های خانوادگی و اجتماعی، جامعه را
نگه داشته‌اند. بریگاد‌های انقلابی و شبه‌نظامیانی که علیه قذافی جنگیدند
و به سلاح‌های سنگین هم مجهزند، همه جا حضور دارند. اما عامل ناآرامی
نیستند، بلکه گاهی جاهایی به جای پلیس حافظ نظم و امنیت هم هستند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark