پروژه مخفی "روز بعد"
Radio Zamaneh
29-Jul-2012

هفته نامه "دی سایت" آلمان در یک گزارش اختصاصی از ملاقات‌های پنهانی
مخالفان اسد در آلمان خبر می‌دهد. این ملاقات‌ها در یک ساختمان قدیمی به جا
مانده از زمان پادشاهی پروس واقع در منطقه ویلمرزدورف در شهر برلین صورت
می‌گیرد. برلین از لحاظ جغرافیایی با دمشق فاصله زیادی دارد، اما فردا که
اسد سقوط کند معلوم خواهد شد که این ملاقات‌ها در تشکیل حکومت آینده چه
اهمیتی داشته‌اند. این همه از یک "اتاق فکر" آب می‌خورد که از حالا دارد
برای فردای بعد از اسد تصمیم می‌گیرد

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark