مریخ نورد جدید آمریکا پس از ۸ ماه به مقصد رسید
BBC
08-Aug-2012 (one comment)
دریچه ای تازه برای گسترش دانش بشر درباره سیاره خواهر زمین باز شده. امروز مریخ نورد کریاسیتی یا کنجکاوی، که ناسا، سازمان فضایی آمریکا حدود ۸ ماه پیش فرستاده بود، روی سطح این سیاره فرود آمد. این مریخ نورد به دنبال نشانه های حیات در سیاره سرخ خواهد گشت. 

>>>
Dainasur and amu maad agha

NO MARTIAN AT SIGHT YET!

by Dainasur and amu maad agha on

WHAT A WASTE OF RESOURCES !
IN A WORLD THAT 60 MILLION PEOPLE HAVE ALREADY DIED IN THE THIRD WORLD WAR"AIDS" AND SCIENTIST ARE NOT CAPABLE OF FINDING A CURE, NORE CAN THE LEADERS OF THE WORLD  ERRADICATE  WAR AND HUNGER FROM THE SURFACE OF EARTH!


Share/Save/Bookmark