۲۸ مرداد، سالروز یورش نظامی رژیم جمهوری اسلامی به کردستان
cpiran / Bahman Javadi
18-Aug-2012 (3 comments)

۲۸ مرداد، سالروز یورش نظامی رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در راه است. سی و سه  سال پیش در چنین روزی، خمینی فرمان جهاد علیه مردم کردستان را صادر کرد و لشکریان جهل و خرافه را برای سرکوب مردم مبارز و انقلابی به کردستان گسیل داشت....رژیم نتوانست هیچ سنگری را بدون عبور از مقاومتی جانانه فتح کند.مقاومت مسلحانه برای سالها ادامه یافت و نیروهای رژیم را در کردستان زمین گیر کرد. اگرچه رژیم سرانجام توانست تفوق نظامی به دست بیاورد، اما هرگز و تا همین اکنون نیز نتوانسته است مردم را به تمکین و تسلیم وا دارد. مردم کردستان جنبش انقلابی خود را در اشکال متنوع و در سنگرهای متعدد دیگری حفظ کرد... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

به یاد 59 ستاره درخشان در آسمان کردستان

Roozbeh_GilaniRoozbeh_Gilani

فيلم ازقتل عام مردم كردستان با فتواي خميني درسال58

Roozbeh_GilaniZendanian

بیست و هشت مرداد

Zendanian


میگویند ،در آب یک رودخانه‌ نمی‌شود دوبار آبتنی کرد ، به‌عبارتی هیچ حادثه‌ ای را نمیتوان  آن گونه‌ که‌ اتفاق افتاده‌ است بازآفرینی کرد، اگر اینچنین است پس یادآوری حوادث گذشته‌ چه‌ معنائی را در بر دارد؟

نکته‌ همین‌جاست ، برای موجوداتی که‌ باتقدتر و غریزه‌ زندگی می‌کنند دقیقا یادآوری حوادث گذشته‌ ثمری در بر ندارد، اما برای انسان که‌ موجودیتش درتفکر،اراده‌ و تغییر دنیای پیرامون در انطباق  با زندگی خود است، مسئله‌ فرق می‌کند.  او می‌بایست حوادث را به‌خاطر بسپارد، نه‌ بخاطر تکرار آن بلکه‌ برای بازآموزی از حوادث تاریخی، به‌ چرائی آن بپردازد، ازتکرار ناگواریها بپرهیزد و بردامنه‌ دستاوردها بیفزاید،  این حکم تاریخ است،

..................

هم‌اکنون شبح بحران مالی دنیای سرمایه‌ داری را فرا گرفته‌ است واین بختک کارائی آنان را درسرکوب ستمدیدگان این نظام سراپا نابرابری و خشونت دچار اشکال نموده‌است، جا به‌ جا اعتراضات توده‌ای ازشمال آفریقا تا خاورمیانه‌  را درنوردیده‌ و ممالک صنعتی راهم دربرگرفته‌است که‌ ازیونان تاپرتقال ،انگلستان  و اسرائیل را بلرزه‌ درآورده‌ است، می‌بینیم که‌ برای مقابله‌ با بحران مالی به‌ سطح دستمزدها هجوم برده‌اند و زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش را با مخاطره‌ بیشتری روبه‌ رو کرده‌اند، بخصوص سیاست های نابخردانە حکومت جمهوری اسلامی عرصە را بر ادامە حیات بیش از نود درصد مردم ایران تنگ کردە است، واز این رو وقوع اعتراضات خودجوش امری محتمل است، ازاین روست که‌ باید با عزمی راسخ و درس‌گیری از تجارب نه‌چندان دور، خودرا برای مقابله‌ با حوادث به‌ظاهر ناگهانی آماده‌ کنیم.

                                                                                     یوسف اردلان  بیست وششم مرداد 1391   

//www.azadi-b.com/J/2012/08/post_131.html