معرفی «امپریالیست» هایی که به «تریبونال مردمی...» کمک مالی کرده اند؟!
gozareshgar / بهرام رحمانی
21-Aug-2012 (one comment)

لیست اسامی کمک های مالی «امپریالیست» ها به تریبونال، که از سایت رسمی آن گرفته ام، اسامی بسیاری از آن ها، برای من چهره های آشنایی هستند و در سال های طولانی با هم در کمپین هایی که علیه حکومت اسلامی، علیه اشغال عراق، علیه اشغال افغانستان، سالگرد قتل عام رندانیان سیاسی در سال 67، در سخن رانی ها و مراسم های مختلف دیده ام این روزها با نوشته های برخی از گروه هایی که البته به «اسناد» مهمی هم در رابطه با کمک های یواشکی و مخفیانه «امیرپالیست» ها به این کارزار مردمی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، دست یافته اند به این نتیجه رسیدم که این «امپریالیست» ها را «افشا» کنم!

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

آقا جمشید "امپریالیست"!!

Roozbeh_Gilani


از تمام این اسامی، یکی‌ از اون‌ها من رو خیلی‌ مظنون کرد، و من احتمال میدم که همون  "امپریالیستی" بود که برادران اطلاعاتی‌ "ضّد امپریالیستی"  نفوذ کرده در سازمان‌های چپ، در باره‌اش داد و هوار راه انداخته اند. این آقا جمشید امپریالیست، حدود هفت هشت ماه، هر ماهی‌، ۱۰ پوند انگلیسی *(۱۶ دلار) به این تریبونال کمک کرد. فقط یک کشور امپریالیست این توانای مالی را میتواند داشته باشد!

سپاس.